www.bingo-sites.org.uk/jackpotjoy/4573081870

Tilsyn.

Der bliver ført uanmeldt og anmeldt tilsyn fra Viborg kommune min 2 gang om året. Der bliver set på om børnene trives og har det godt samt om alt sikkerhed er i orden.

Viborg kommunen har indhentet straffe-/ og børneattest fra politiet på alle voksne i husstanden, ligesom ved den kommunale dagpleje.