www.bingo-sites.org.uk/jackpotjoy/4573081870

Pris og tilskud.

NYE TAKSTER FRA 1. JANUAR 2019

Der er rigtig mange penge at spare, hvis man vælger en privat pasningsordning frem for kommunal dagpleje eller vuggestue.

Dit tilskud er skattefrit – jeg betaler selv min skat..

Takster pr. 1. januar 2019 i Viborg Kommune (alder 24 uger – 2år & 11 mdr):

Fuldtidsplads hos mig(min. 37 timer pr uge)                 8.000 kr.

Tilskud fra kommunen                                                     6.000 kr.

Du har en månedlig betaling på (8.000-6.000)               2.000 kr.

Udgift ialt pr. år (2.000*12)                                             24.000 kr.

 

Fuldtidsplads ved kommunal DP/vuggestue (max 48 timer pr. uge)     3.079/3.323 kr.

Udgift ialt pr. år (3.079*11/3.323*11)                                                      33.869/36.553 kr.

Besparelse pr år (33.869-24.000/36.553-24.000)                                    9.869/12.553 kr.

Besparelse pr mdr. (9.869/12 – 12.553/12)                                                   825/1.046 kr.

Der betales alle 12 måneder hos mig, hvor der i de kommunale institutioner betales 11 måneder om året.

Betaling:

I som forældre skal betaler for pasningen direkte til mig – det vil sige 8.000 kr. Betalingen skal ske så jeg har pengene på kontoen den 1. i hver måned.

Du modtager kommunens tilskud bagud, den sidste bankdag i hver måned.

Skulle det ske, at betalingen ikke finder sted til den nævnte dato, vil jeg gør opmærksom på, at jeg har ret til at frasige mig pasning af jeres barn. Kommunen vil blive oplyst herom og tilskudet tilbagetrækkes.

Gebyr

Når du/i har takket ja til en plads i min dagpleje aftaler vi et kontaktmøde. På kontaktmødet skal der skrives en masse papir under og i den forbindelse vil jeg opkræve et gebyr på 2.000 kr. De skal betales til mig på selve dagen ved en overførelse til min konto. De 2.000 kr. vil blive trukket fra jeres første indbetaling når i starter her. Det vil sige at i skal af med 6.000 kr. den første måned. Dette er for at sikre at jeg ikke har forældre der springer fra i sidste øjeblik inden start. Hvis dette skulle ske betales depositummet ikke tilbage.